Disclaimer

Disclaimer Dry-Bag.nl

De inhoud en vormgeving van deze site wordt verzorgd en onderhouden door Dry-Bag Benelux en valt onder het copyright van Dry-Bag Benelux. Dry-Bag is een Registered Trademark van de fima Anders Bendt te Aarhus, Denemarken.

Actualiteit & volledigheid

Dry-Bag Benelux doet haar uiterste best om de informatie zoveel mogelijk actueel en juist te houden. De informatie op deze website is te goeder trouw door Dry-Bag Benelux samengesteld. Komt u desondanks toch onjuiste of verouderde informatie tegen, dan stellen wij uw bericht bijzonder op prijs.

Aansprakelijkheid

Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de site en/of eventueel aan genoemde website gelieerde subdomeinen erkennen. Dry-Bag Benelux garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het actueel zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in. Afwijkingen in prijzen, tekst en beelden zijn te allen tijde voorbehouden.

Rechten

Aan de informatie op deze pagina’s kunnen evenmin rechten worden ontleend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de consequenties van het gebruik ervan of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers en contractuele partners van Dry-Bag Benelux.

Foto’s/multimedia

De foto’s en multimedia op deze website mogen niet zonder expliciete toestemming van Dry-Bag Benelux worden gebruikt. Dit betekent dat deze niet gekopieerd en verspreid mogen worden, maar ook dat ze niet op een website geplaatst mogen worden.

Links van en naar de Dry-Bag Benelux website

Dry-Bag Benelux is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat Dry-Bag Benelux de producten of diensten op de website van een derde goedkeuren of aanbevelen.

Winkelwagen
Toegevoegd aan de winkelwagen
We hebben nog geen zoekresultaten gevonden.
Categorieën
Producten